Titel tekst

Projecten

Een belangrijk onderdeel van het werk van StHMLA bestaat uit het opstarten en realiseren van cultuurhistorische en educatieve projecten op de beide moestuinen van Landgoed Amelisweerd. Zo is er in 2014 en 2015 een historische kas op Tuinderij Amelis'Hof gebouwd, met behulp van financiële bijdragen van de gemeente Utrecht, donaties van fondsen en giften van particulieren. Ook voor onze nieuwe initiatieven hebben we financiële steun nodig. Verantwoording van de besteding van de gelden gebeurt altijd na realisatie van een project.

 

De muurkassen zijn belangrijke projecten voor de StHMLA. Op zowel Tuinderij De Volle Grond als Tuinderij Amelis'Hof stonden vroeger kassen gebouwd tegen respectievelijk de tuinmuur en een muur van de schuur. Eerdere en nieuwe projecten zijn er op gericht om deze kassen in hun oorspronkelijke stijl te herbouwen. Een ander interessant project is geweest Geschiedenis Proeven, waarin basisschoolleerlingen kennis maakten met middeleeuws kweken, bewaren en eten van gewassen. Hieronder een meer uitgebreide beschrijving van de projecten.

 

2022: Herbouw historische muurkas voor Tuinderij Amelis'Hof

Steun ons nieuwe cultuurhistorische project!

Oude muurkas omstreeks 1915

De monumentale schuur bij Tuinderij Amelis'Hof (de moestuin op Oud Amelisweerd) was vroeger aan de zuidzijde voorzien van een muurkas. Deze gaan we ook graag weer herbouwen. Op basis van een monumentaal verantwoord ontwerp en tekeningen is door de gemeente Utrecht toestemming voor de bouw verleend. Gevolgd door een Omgevingsvergunning van de gemeente Bunnik.

 

Met ons projectplan Herbouw historische muurkas op Moestuin Oud Amelisweerd is de fondsenwerving voor deze muurkas inmiddels van start gegaan. Ook giften van betrokken particulieren zijn weer heel welkom. Meer informatie over financiële steun aan dit muurkasproject is te verkrijgen bij het bestuur van de stichting.

 

Voor meer informatie over het projectplan, klik hier.

 

2021: Herbouw historische muurkas voor Tuinderij De Volle Grond

Oude muurkas omstreeks 1915

Oude muurkas omstreeks 1915 (bron: foto Holl)

Op Tuinderij De Volle Grond (de moestuin op Nieuw Amelisweerd) stond vroeger een druivenkas tegen de tuinmuur. Deze kas wordt op dezelfde plaats en met een vergelijkbare bouwstijl opnieuw opgebouwd. De kas gaat gebruikt worden voor de teelt van onder meer druiven, tomaten, paprika's en aubergines. Daarnaast geeft een kas de mogelijkheid om in het voor- en najaar het teeltseizoen te verlengen. Een deel van de extra ruimte kan bestemd worden voor het ontplooien van binnen activiteiten in het winterseizoen en voor het ontvangen van groepen bij slecht weer.

 

Er is een monumentaal verantwoord ontwerp voor de historische muurkas gemaakt. De gemeente Utrecht, eigenaar van de landgoederen, heeft voor de herbouw van de kas toestemming gegeven. Daarop is een Omgevingsvergunning door de gemeente Bunnik verleend, omdat de kas in die gemeente ligt.

 

Met ons projectplan Stimulering biologische landbouw en zorg in ‘Utrechts Achtertuin’ zijn inmiddels voldoende gelden geworven voor het herbouwen van de historische muurkas op de moestuin van Nieuw Amelisweerd. De start van de bouw op 3 februari 2021 is mogelijk gemaakt door gulle donaties van betrokken particulieren, een substantiële subsidie van de Provincie Utrecht (Agenda Vitaal Platteland) en de fondsen: Iona Stichting, Vrienden van het Witte Kerkje te Odijk, Prins Bernard Cultuurfonds, Elise Mathilde Fonds, Gravin van Bylandt Stichting, Carel Nengerman Fonds. De feestelijke opening zal begin 2022 plaatsvinden.

 

Voor meer informatie over het projectplan, klik hier.

 

2018: Geschiedenis Proeven bij Tuinderij Amelis'Hof

Geschiedenis Proeven

“Geschiedenis Proeven” in de praktijk

In het voor- en najaar van 2018 is aan basisscholen uit de stad Utrecht en de Kromme Rijnstreek het educatieve project Geschiedenis Proeven aangeboden. Kinderen uit groep 5, 6 en 7 ontdekten tijdens twee lessen hoe er werd gekookt en wat er werd gegeten in de middeleeuwen, in de tijd van Ridder Amelis. Tegelijkertijd leerden ze iets over het ontstaan van Landgoed Amelisweerd, bewaartechnieken, seizoensgroenten, eetbare bloemen en koken met wat de grond schaft.

 

Koken met wat de grond schaft

Koken met wat de grond schaft

In schooljaar 2016-2017 werd het project Geschiedenis Proeven voor het eerst uitgevoerd. Wegens succes werd het in het voor- en najaar van 2018 voortgezet. In totaal hebben weer zo'n 18 groepen (400 kinderen) deelgenomen. Wij willen onderstaande fondsen heel hartelijk bedanken voor hun donaties en het getoonde vertrouwen in ons project Geschiedenis Proeven.

               

 

2015: Bouw historische kas op Tuinderij Amelis'Hof

Nieuwe kas op Amelis'Hof

Nieuwe kas op Amelis'Hof

Op zaterdag 9 mei 2015 werd op Amelis'Hof de historische kas feestelijk geopend door de Utrechtse wethouder Geldof en de Bunnikse wethouder Zakee. We vierden ook de realisatie van de nieuwe buitenkeuken en de buitenlucht leemoven. Kijk voor meer informatie op de site van Amelis'Hof: www.Amelishof.nl

 

De afgelopen jaren heeft het bestuur van StHMLA een belangrijke rol gespeeld bij het opstarten en realiseren van dit project, in het kader van het ‘Stimuleren stadslandbouw in de nabijheid van de stad Utrecht’. Veel voorwerk is verricht voordat er nog maar een spade in de grond was gestoken: meepraten over inpassen in het bestemmingsplan, aanvragen van vergunningen, fondsen en subsidies, de zoektocht naar gebruikte kas onderdelen, het juiste bedrijf vinden dat de kas kon helpen opzetten zonder dat het budget werd overschreden. Een klus die vol enthousiasme geklaard werd samen met de tuinders.

 

Dankzij de nieuwe kas kunnen teelten zoals postelein, raapsteel, sla, spinazie, bloemkool, radijs al veel eerder in het voorjaar gezaaid of geplant worden wat een vroege oogst mogelijk maakt. Het seizoen wordt hiermee verlengd. Ook kunnen er planten geteeld worden die het in het Nederlandse klimaat in de buitenlucht minder goed doen, zoals: tomaten, paprika's en aubergines.

 

De kas biedt ook ruimte voor allerlei soorten workshops en cursussen, waarbij gebruik gemaakt wordt van de buitenkeuken (kookcursussen) en de leemoven (pizza's bakken).

 

Met dank aan: Gemeente Utrecht, Carel Nengerman Fonds, Elise Mathilde Fonds, Iona Stichting, K.F. Hein Fonds, Milieupunt Oost, RABO Stimuleringsfonds, Triodos Foundation en giften van particulieren.

 

ANBI logo Stichting Historische Moestuinen Landgoed Amelisweerd, p/a Koningslaan 5a, 3981 HD Bunnik.
email: secretaris@moestuinenamelisweerd.nl