Titel tekst

 

Vrijwilligerswerk

Op beide moestuinen wordt gewerkt met vrijwilligers van de Stichting Historische Moestuinen Landgoed Amelisweerd. Zowel Tuinderij Amelis’Hof als Tuinderij De Volle Grond zijn mooie plekken om buiten in de natuur zinvol bezig te zijn. Ge├»nteresseerden kunnen zich direct tot de tuinderijen wenden (zie elders op deze website).

 

De vrijwilligers, van twintigers tot tachtigers, zijn actief bij het in stand houden van de cultuurhistorische moestuinen, een van de doelstellingen van de stichting. Zij helpen mee met het handmatig onderhoud en de verfraaiing van de tuinen en zijn minimaal een dag per week beschikbaar. Het vrijwilligerswerk is afwisselend en verschilt per seizoen: van meehelpen met planten, zaaien, wieden, schoffelen tot onderhoudswerkzaamheden aan de monumentale schuur en de historische kas. Op Tuinderij Amelis’Hof is de historische kas, die in mei 2015 werd geopend, voor het grootste deel opgebouwd door vrijwilligers.

Onkruid wieden in platte bakken vol bloemen

Werken aan de composthoop op Tuinderij Amelis’Hof

De directe begeleiding van de vrijwilligers is door de stichting gedelegeerd aan de tuinders. Het bestuur van de stichting ziet er op toe dat er vrijwilligerscontracten worden afgesloten en dat het vrijwilligersbeleid op een goede manier wordt uitgevoerd.
Zo kunnen dichtbij de stad vrijwilligers op een mooie historische plek met de handen in de aarde werken en daarmee bijdragen aan het in stand houden van de twee cultuurhistorische moestuinen van Landgoed Amelisweerd.

 

Sociale verslagen van de tuinderijen

Jaarlijks worden door beide tuinderijen verslagen over het vrijwilligerswerk gepubliceerd die hieronder te vinden zijn (eventuele namenlijsten van vrijwilligers zijn om privacy-redenen verwijderd):


ANBI logo Stichting Historische Moestuinen Landgoed Amelisweerd, p/a Koningslaan 5a, 3981 HD Bunnik.
secretaris @moestuinenamelisweerd.nl