Titel tekst

 

De tuinderijen

Stichting Historische Moestuinen Landgoed Amelisweerd pacht de beide moestuinen van de landhuizen Oud en Nieuw Amelisweerd van de gemeente Utrecht. Utrecht is eigenaar van de landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen, die weer op het grondgebied liggen van de gemeente Bunnik.
StHMLA geeft de moestuinen in onderpacht aan twee zelfstandig werkende, biologische tuinbouwbedrijven. Op Oud Amelisweerd aan Tuinderij Amelis’Hof en op Nieuw Amelisweerd aan Tuinderij De Volle Grond (zie kaart).

 

Groenten, kruiden en bloemen worden op de tuinen nog zoveel mogelijk verbouwd volgens traditionele werkwijzen zoals die op vroegere landgoederen en buitenplaatsen in gebruik waren. Dat betekent dat er biologisch geteeld wordt zonder kunstmest, dus zonder chemische bestrijdingsmiddelen en zware machines.
Veel van wat er verbouwd wordt werd ook in vroeger eeuwen geteeld, zoals de zogenaamde vergeten groenten.

 

Beide tuinderijen bieden ruimte aan vrijwilligers en zorgcliënten om mee te werken op de tuin.


Tuinderij Amelis’Hof


Logo Amelishof

Tuinderij De Volle Grond


Logo Volle Grond

 

 

ANBI logo Stichting Historische Moestuinen Landgoed Amelisweerd, p/a Koningslaan 5a, 3981 HD Bunnik.
secretaris @moestuinenamelisweerd.nl